TDIU

Dissertatsiya mavzulari

Guruh uchun mavzular: MIN-10

Mavzuni tanlang Mavzu Student
Иқтисодиётда давлат иштирокини камайтириш хусусий мулк ҳуқуқини ҳимоя қилиш ва унинг устувор мавқеини янада кучайтиришнинг назарий асослари
Mavzu boshqa talaba tomonidan tanlangan Макроиқтисодий барқарорликни янада мустаҳкамлаш ва юқори иқтисодий ўсиш суръатларини таъминлашнинг назарий асослари Abdug'ofurov Xislatillo Xayrullo o’g’li
Таркибий ўзгартиришларни чуқурлаштириш миллий иқтисодиётнинг етакчи тармоқларини модернизация ва диверсификация қилиш орқали унинг рақобатбардошлигини оширишнинг асосий йўналишлари
Корхоналарда сифатни бошқариш тизимларини жорий этиш ва уни сертификатлаштириш жараёнлари самарадорлигини ошириш
Корхоналарда сифатни бошқариш тизимларини жорий этиш ва уни сертификатлаштириш механизмларини такомиллаштириш
Корхоналарда сифатни бошқариш тизимларини жорий этиш ва уни сертификатлаштириш фаолиятини иқтисодий баҳолаш
Маҳсулот экспортини ошириш ва сифат жиҳатдан ўзгартиришнинг асосий механизмлари
Маҳсулот экспортини ошириш ва сифат жиҳатдан ўзгартириш самарадорлигини ошириш
Маҳсулот экспортини ошириш ва сифат жиҳатдан ўзгартиришни оптимал шакллантириш
Рақобатбардош товарлар экспортини халқаро стандартлар билан уйғунлаштириш ва уларни корхона ташкилотларда жорий этиш механизмларини такомиллаштириш
Рақобатбардош товарлар экспортини халқаро стандартлар билан уйғунлаштириш ва уларни корхона ташкилотларда жорий этишни таъминлаш
Рақобатбардош товарлар экспортини халқаро стандартлар билан уйғунлаштириш ва уларни корхона ташкилотларда жорий этиш фаолиятини иқтисодий баҳолаш
Истеъмол товарлари рақобатбардошлигини янада ошириш ва товар диверсификациясини кўпайтиришнинг иқтисодий самарадорлигини ошириш
Истеъмол товарлари рақобатбардошлигини янада ошириш ва товар диверсификациясини кўпайтириш механизмларини такомиллаштириш
Истеъмол товарлари рақобатбардошлигини янада ошириш ва товар диверсификациясини кўпайтириш жараёнларини иқтисодий баҳолаш
Стандартлаштириш ва назорат қилишга доир ишларнинг молиявий таъминоти иқтисодий самарадорлигини ошириш
Стандартлаштириш ва назорат қилишга доир ишларнинг молиявий таъминоти механизмларини такомиллаштириш
Стандартлаштириш ва назорат қилишга доир ишларнинг молиявий таъминотини иқтисодий баҳолаш
Институционал ва таркибий ислоҳотларни давом эттириш орқали кичик бизнес ва хусусий тадбиркорликни ривожлантиришни рағбатлантириш йўналишлари
Mavzu boshqa talaba tomonidan tanlangan Ҳудудларни комплекс ва мутаносиб ижтимоий-иқтисодий ривожлантиришнинг мавжуд салоҳиятидан самарали фойдаланиш Sherboyev Davronbek Karimqul o'g'li
Миллий иқтисодиётни ривожлантириш ва либераллаштиришнинг устувор йўналишлари
Аҳолига мажбурий ижтимоий кафолатларни таъминлашни давлат томонидан қўллаб-қувватлашнинг асосий йўналишлари
Иқтисодиёт реал секторининг таркибий тузилиши ва ривожланиш омиллари
Mavzu boshqa talaba tomonidan tanlangan Молия секторининг таркиби ва амал қилиш функциялари Ermatova Shohistaxon Abdulaziz qizi
Меҳнат тақсимоти қонуни ва уни ҳозирги замон иқтисодиётидаги хусусиятлари
Иқтисодиётда моддий ва инсон омилларини мувофиқлаштириш қонуни
Ишлаб чиқариш омиллари ва улар доирасини кенгайтиришга бўлган инновацион ёндашув жиҳатлари
Истеъмол ва жамғарма функциялари мутаносиблигини таъминлаш муаммолари
Харажатлар назариясининг юзага келиши ва ривожланиши
Трансакцион харажатлар назарияси ва унинг иқтисодиётдаги аҳамияти
Ҳозирги замон фойда назарияларининг амал қилиш хусусиятлари
Жаҳон молиявий-иқтисодий инқирозидан сўнг халқаро рақобат ва унинг ўзига хослиги
Эркин рақобатли бозорда нархларнинг шаклланиш механизмларини такомиллаштириш
Замонавий табиий монополиялар ва уларнинг ўзига хос хусусиятлари
Ҳозирги замон иқтисодиётида трансмиллий монополиялар фаолияти ва уларни тартибга солиш

Tanlangan mavzu:
Yuqoridagi maydonga to'liq ismingizni kiriting