TDIU

Dissertatsiya mavzulari

Guruh uchun mavzular: MTD-10

Mavzuni tanlang Mavzu Student
Mavzu boshqa talaba tomonidan tanlangan Товарларнинг божхона қийматига жаҳон бозоридаги нархлар динамикаси таъсирини таҳлили. Olimov Lochin Barot o'g'li
Ўзбекистонни ташқи иқтисодий алоқаларига божхона-таъриф ва нотаъриф тартибга солиш чоралари таъсирини таҳлили.
Божхона органларининг фаолиятини баҳолаш кўрсаткичлари ва уларни такомиллаштириш.
Mavzu boshqa talaba tomonidan tanlangan Импорт ва экспорт тарифларини қўллашнинг жаҳон амалиёти ва уларни Ўзбекистонга тадбиқ этиш йўллари. Абиркулова Сохибжамол Нормухаммад кизи
Валюта муносабатлари валютани тартибга солиш ва иқтисодиётни либераллаштириш омиллари
Халқаро валюта бозори ва миллий хўжаликларни ҳолати такомиллаштириш
Ўзбекистон Республикасида иқтисодий хавфсизлик ва божхона сиёсатини такомиллаштиришнинг асослари
Божхона тўловларини ундирилишини такомиллаштиришда Ўзбекистон Республикасини халқаро иқтисодий ташкилотлар билан ҳамкорлигини ўрни
ТИФни эркинлаштириш шароитида божхона тўловларини ундириш
Божхона тўловларини ҳисоблашни шакллантиршда ГАТТ/ ВТО тамойилларидан фойдаланиш
Жаҳон хўжалигидаги валюта муносабатларининг асосий хусусиятлари.
Халқаро савдони тарифсиз тартибга солиш дастакларини асосий шаклланиш омиллари
Импорт ва экспортни бевосита чеклашнинг анъанавий механизмлари
Мамлакат тўлов балансини валютани тартибга солиш даражасига таъсири
Mavzu boshqa talaba tomonidan tanlangan Божхона тизимида қўлланиладиган божхона режимлари хусусиятлари Xusanov Shohruh Xusanovich
Жаҳоннинг турли мамлакатларида валюта муносабатларини тартибга солишни шакллари ва усуллари
Ташқи иқтисодий фаолиятни тартибга солиш тизимида бож тарифи
Mavzu boshqa talaba tomonidan tanlangan Ташқи иқтисодий фаолиятда бож тариф сиёсатининг асосий шакллари Jumabayev Baxadir Azat o'g'li
Валютани тартибга солишни ташкилий – бошқарув тузилиши ва амалга ошириш тартиби
Макро ва микро иқтисодиётда валютани тартибга солишнинг аҳамияти
Mavzu boshqa talaba tomonidan tanlangan Халқаро савдонинг глобаллашуви шароитида импорт товарларга қўлланилаётган фискал сиёсатнинг самараси Jiyanqulov Sunnat Abdurahim o'g'li
Mavzu boshqa talaba tomonidan tanlangan Божхона тўловлари ва уларнинг ташқи иқтисодий фаолиятдаги ўрни Ne'matjanov Bexzod Baxtiyor o'g'li
Валютани тартибга солишни ташқи иқтисодий фаолият билан боғлиқлиги
Ўзбекистон республикасида валюта назоратини кучайтириш чоралари
Жаҳон иқтисодиётини глобаллашуви шароитида ТИФни божхона таъминоти
Ташқи иқтисодий фаолиятни тартибга солишда давлатнинг асосий функциялари
Ўзбекистон Республикасида қулай инвестицион муҳитни яратишда божхона имтиёзларининг аҳамияти
Божхона тизимида хуқуқий тартибга солиш механизмларининг ўзига хос хусусиятлари
Ўзбекистон Республикаси божхона назоратини ва кузатувининг ўзига хос хусусиятлари
Халқаро савдонинг глобаллашуви шароитида мамлакат иқтисодий хавфсизлигини таъминлаш борасидаги баъзи муаммолар ва уларнинг ечимлари
Товар ва транспорт хизматларини олиб ўтишда ҳужжатларнинг тақдим этилиши муаммолари
Mavzu boshqa talaba tomonidan tanlangan Ўзбекистон Республикаси божхона хизмати фаолиятини самарадорлигини ошириш ва такомиллаштириш йўллари Sattorjonov Islomjon Sobirjon og’li
Божхона тизими фаолияти самарадорлигини оширишда ахборот –коммуникация технологияларининг ўрни
Mavzu boshqa talaba tomonidan tanlangan Ўзбекистон Республикаси божхона чегараси орқали товарларнинг олиб келиниши мақсадини аниқлаш тартиби Nurumbayev O'ktam
Ташқи иқтисодий фаолият соҳасида инкотермсни қўллаш муаммолари

Tanlangan mavzu:
Yuqoridagi maydonga to'liq ismingizni kiriting