TDIU

Dissertatsiya mavzulari

Guruh uchun mavzular: MBA-10

Mavzuni tanlang Mavzu Student
Aktsiyadorlik jamiyatining biznes-rejalarini shakllantirish.
Biznes tuzilmalarida strategik rejalashtirish jarayonida zamonaviy yondashuv.
Muassasa ishlab chiqarish faoliyatini iqtisodiy tahlil qilish.
Korxona samaradorligini oshiradigan yondashuvlarni takomillashtirish.
Biznes tuzilmalarida foyda va rentabellikning oshishiga ta'sir qiluvchi omillar.
Korxonada mehnat unumdorligining oshishiga ta'sir etuvchi omillar.
Ishchi kadrlar boshqaruvini takomillashtirishga zamonaviy yondashuv.
Ishlab chiqarishni boshqarish strategiyasiga yangi yondashuvlarni shakllantirish.
Mavzu boshqa talaba tomonidan tanlangan Korxonaning marketing funktsiyalarini optimallashtirish. Nuritdinov Sardor Komoliddin o'g'li
Mahsulot sifatini boshqarish tizimlarini optimallashtirish.
Biznes tuzilmasini yuqori sifatli boshqarishni ta'minlaydigan axborot muhitini yaratish.
Chet el kapitali ishtirokidagi firmani boshqarish mexanizmi.
Kooperativ hamjamiyatni boshqarish asoslari.
Глобализация шароитида маҳсулотни рақобатбардошлигини таъминлаш
Корхонанинг ташқи иқтисодий фаолияти тизимини ривожлантириш.
Тўғридан-тўғри хорижий инвестицияларни баҳолаш усулларини ривожлантириш.
Инновацион лойиҳаларни бошқаришнинг ташкилий-иқтисодий механизмини такомиллаштириш.
Mavzu boshqa talaba tomonidan tanlangan Корхона маҳсулотини рақобатбардошлигини таҳлили. Ismatov Umid Saydrasul o'g'li
Mavzu boshqa talaba tomonidan tanlangan Кишлоқ хўжалиги машинасозлиги корхоналари фаолиятини режалаштиришда "ERP-Enterprise Resource Planning"тизимини жорий этиш. Ayubov Bexzod Kodirjon o’g’li
Текстил корхоналари фаолиятини режалаштиришда "ERP-Enterprise Resource Planning"тизимини жорий этиш.
Ташкилотлари фаолиятини тубдан ривожлантириш жумладан замонавий "ERP-Enterprise Resource Planning" корхона ресурсларини режалаштириш тизимини жорий этиш.
Кичик бизнесда юқори технологик кластерларни ривожлантириш муоммолари ва ечимлари
Тадбиркорликни молиявий қўллаб қувватлашнинг стратегик йўналишлари.
Корхоналари маҳсулотлари сифатини ошириш орқали рақоботдошлигини ошириш йўналишлари.
Mavzu boshqa talaba tomonidan tanlangan "Islomiy fintek startaplarda biznes boshqaruvi" Oripova Irodaxon Faxriddin qizi
Mavzu boshqa talaba tomonidan tanlangan Тижорат банклари барқарорлигини таъминлашда банк хизматларини риожлантиришнинг инновацион йўллари asdadad
Кичик бизнесни молиявий кулллаб қувватлашда хориж тажрибаларидан фойдаланиш
Халол финтек компаниялар: уларни Узбекистонда жорий этишнинг бугуни ва истикболлари.
Корхонада товарларнинг харакатини бошқаришда рақамли тизимини такомилаштириш
Тижорат компаниялар фаолиятини бошқаришни такомиллаштиришда маркетинг тамойилларини ахамияти.
Корхона фаолиятида “Just in time” логистик концепциясини жорий этиш афзалликлари
Корхона ишлаб чиқариш жараёнида “SixSigma” тизимини қўллаш афзалликлари
Mavzu boshqa talaba tomonidan tanlangan "Oziq-ovqat mahsulotlarini qayta ishlash va saqlash faoliyatini tashkil etish va boshqarish" Tolib Nutfulloyev
Интеграллашган корпоратив тузилмаларни бошқариш ва ривожланиш стратегияларининг илмий услубий асослари
Кичик бизнесни ривожлантиришда хорижий мамалакатлар тажрибасини қўллаш йўллари

Tanlangan mavzu:
Yuqoridagi maydonga to'liq ismingizni kiriting