TDIU

Dissertatsiya mavzulari

Guruh uchun mavzular: MKB-10

Mavzuni tanlang Mavzu Student
Компанияларнинг корпоратив бошқарув тизимида дивиденд стратегиясини такомиллаштиришнинг ўзига хос хусусиятлари
Mavzu boshqa talaba tomonidan tanlangan Ўзбекистон Республикаси акциядорлик жамиятларида дивиденд сиёсатини ишлаб чиқиш ва уни такомиллаштириш йўллари Mahmudov Jasurbek Shahobjonovich
Акциядорлик жамиятларида корпоратив бошқарув фаолиятини таҳлил қилиш шакллари ва уларни такомиллаштириш йўллари
Ўзбекистон Республикаси акциядорлик жамиятларида инвестицион лойиҳалар самарадорлигини баҳолаш истиқболлари
Акциядорлик жамиятларида молиялаштириш сиёсати ва уни такомиллаштириш
Корпорациялар молия-хўжалик фаолиятини бошқариш усуллари ва уларни такомиллаштириш
Ўзбекистон Республикаси корпоратив тузилмалар фаолиятида молиявий маблағларни самарали бошқариш йўллари
Давлат улуши иштирокидаги компаниялар молиясини ташкил этиш ва бошқариш хусусиятлари
Корпорациянинг тўлов қобилияти ва молиявий барқарорлигини бошқариш
Компаниянинг айланма капиталини бошқариш ва ундан фойдаланиш самарадорлигини баҳолаш
Акциядорлик жамиятларида корпоратив бошқарув тизими сифатини ошириш механизмини шакллантириш
Ўзбекистон Республикаси иқтисодиётида акциядорлик жамиятларининг самарали фаолияти таьсир этувчи фомиллари
Mavzu boshqa talaba tomonidan tanlangan Стратегик режалаштириш корпоратив самарадорликни ошириш омили сифатида. Jo’rayev O’razali Kuchkarovich
Корпоратив маданият акциядорлик жамиятларини бошқаришнинг муҳим йўналиши сифатида.
Mavzu boshqa talaba tomonidan tanlangan Корпоратив бошқарувни шакллантириш ва ривожлантириш тенденциялари. Nabijonov Muslimbek Baxtiyorjon oʻgʻli
Корпоратив бизнес тузилмалари: Минтақавий стратегиялар ва тизимларни бошқариш механизмлари.
Трансформацион иқтисодиётдаги корпоратив мулк: унинг шаклланиши ва ривожланиши
Ўзбекистон Республикаси иқтисодиётининг корпоратив секторини қайта ташкил этишни бошқариш концепцияси
Корпоратив муносабатларининг акциядорлик жамиятларида иқтисодий манфаатларини мувофиқлаштириш
Mavzu boshqa talaba tomonidan tanlangan Акциядорлик жамиятлари замонавий корпоратив бошқарув усулларини жорий Ravshanov Bobir Mansur òģli
Фонд бозори регуляторлари фаолиятини ўзаро мувофиқлаштириш даражасини ошириш
IOSCOнинг Қимматли қоғозларни тартибни солиш бўйича мақсад ва тамойиллари
Миноритар акциядорлар ҳуқуқ ва қонуний манфаатлари ҳимоя қилиниши
IOSCOнинг Консультация ҳамкорлик ва маълумотлар алмашинуви юзасида кўп томонлама меморандумига Ўзбекистонда амал қилиниши
Ўзбекистон капитал бозорида жамоавий инвестициялаш институтлар ролини фаоллаштириш муаммоси
Фонд биржаларининг фаолиятини ваколатли давлат идоралари томонидан тартибга солинишини такомиллаштириш
Mavzu boshqa talaba tomonidan tanlangan Капитал бозорида маълумотлар ўз вақтида ва тўлиқ ошкор этилиши усуллари ва механизмлари Vahobov Anvar Abdumannop o'g'li
Биржа листинги тартиб-таомиллари ва биржада қимматли қоғозларни котировкалаш жараёнини такомиллаштириш
Купонсиз облигациялар асосида биржа бозорини юқори ликвидли инвестиция воситалари билан бойитиш
Пай фондлари инвесторлар мулкий ҳуқуқлари ҳисобини юритиш тизимини такомиллаштириш
Акциялар бозор нархини баҳолаш механизмини такомиллаштириш
Хорижий эмитентлар қимматли қоғозларини миллий қимматли қоғоз бозорида муомалисини ташкил қилишнинг жаҳон амалиёти
Ўзбекистон фонд бозорида корпоратив инфратузилма ипотека ва биржа облигациялар муамоласини ташкил қилиш
Қимматли қоғозлар бозорида кастодиан фаолиятини ривожлантириш
Mavzu boshqa talaba tomonidan tanlangan Акциядорлик жамиятларини аффилланган шахслари билан битимлар тузилишининг тартибга солиниши Umurzoqov Jahongir Maxamatqul òģli

Tanlangan mavzu:
Yuqoridagi maydonga to'liq ismingizni kiriting