TDIU

Dissertatsiya mavzulari

Guruh uchun mavzular: MPT-10

Mavzuni tanlang Mavzu Student
Мамлакат иқтисодиётини ривожлантиришнинг истиқбол кўрсаткичлари асосида талабаларни касб-ҳунарга мақсадли йўналтириш тизими
Иқтисодиёт олий таълим муассасалари талабаларини маънавий-ахлоқий тарбиялаш методикасини такомиллаштириш
Аудиториядан ташқари машғулотлар жараёнида талабалар маънавиятини ривожлантириш технологияси
Электрон таълим муҳитида “Таълим технологиялари” фанини ўқитишнинг методик таъминотини такомиллаштириш
Махсус фан ўқитувчиларининг касбий ва педагогик компетентлигини такомиллаштириш
Талабаларни мустақил иш жараёнида интерфаол таълим методлари асосида дидактик компетенциясини такомиллаштириш
Mavzu boshqa talaba tomonidan tanlangan Бўлажак иқтисодчиларда касбий йўналтирилган мулоқот компетенциясини ривожлантириш механизми Azizova Mahbuba Hilol qizi
Махсус фанлар негизида бўлажак мутахассисларни инновацион касбий фаолиятга тайёрлаш методикасини такомиллаштириш
Профессиональ таълимда компетенциявий ёндашув асосида рақобатбардош кадрлар тайёрлаш методикасини такомиллаштириш йўллари
Электрон таълим муҳитида бўлажак мутахассисларнинг касбий тайёргарлигини такомиллаштириш
Дифференциаллашган таълим асосида бўлажак мутахассисларнинг умумкасбий компетенцияларини шакллантириш усуллари
Бўлажак мутахассисларни инновацион фаолиятга тайёрлашнинг дидактик хусусиятлари
Профессиональ таълимда касбий кўникма ва малакаларни шакллантиришнинг дидактик асослари
Mavzu boshqa talaba tomonidan tanlangan Тадбиркорлик фаолияти ва унинг ижтимоий-психологик хусусиятларини маҳаллий шароитда ўрганилиши Muhiddinov Otabek Husniddin o‘g‘li
Истеъмолчи хулқ-атвори психологиясининг ўзига хос жиҳатлари
Mavzu boshqa talaba tomonidan tanlangan Маркетинг хизматларини ташкил этишнинг психологик механизмлари Sadriddinova Dilso'z Shamsiddin qizi
Mavzu boshqa talaba tomonidan tanlangan Иқтисодиётга реклама ва психографик воситалар орқали таъсир кўрсатишнинг имкониятлари Raximova Mohinur Dilshod qizi
Ёш даврлар вакилларининг иқтисодий эътиқодлари ҳамда уларнинг хулқ-атвори
Mavzu boshqa talaba tomonidan tanlangan Иродавий сифатларнинг пулга бўлган муносабатига таъсири Tojibayeva Nilufar Vosiljonovna
Mavzu boshqa talaba tomonidan tanlangan Пул билан муносабатларнинг маданий тарихий сиёсий ва гендер жиҳатлари Saymatov sharofiddin sirojiddin ogli
Mavzu boshqa talaba tomonidan tanlangan Ўзбекистонда ишсизларнинг психо-эмоционал ҳолатини ўрганилиши Irgasheva Gulbahor Sodiqovna
Мамлакатимизда ишсизликни баратаф этиш психологик масалалари
Турли ёш гуруҳларнинг фаровонлиги ҳақидаги ижтимоий тасаввурларда иқтисодий қадриятларнинг намоён бўлиши
Олий ўқув юрти талабалари учун электрон дарсликни лойиҳалашнинг дидактик тамойиллари
Инновацион ахборот муҳит шароитида талабаларни мустақил таълимнинг дидактик таъминоти
Ижтимоий ҳамкорлик шароитида профессионал ўрта махсус ва олий таълимни интеграцияси
Mavzu boshqa talaba tomonidan tanlangan Дистанцион таълимни ташкиллаштиришнинг педагогик ва психологик шарт шароитлари Karimova Zilolaxon Mamasoli qizi
Олий ўқув юрти талабаларида оила тасаввурини шакллантириш педагогик шарт шароитлари
Mavzu boshqa talaba tomonidan tanlangan Инновацион таълимий муҳит шароитида педагогларда профессионал компетентликни ривожлантириш Nurmatova Dilso'z Muhiddinovna
Ҳамкорликда ишлаш методи асосида талабаларда ахборот коммуникатив компетентлигини шакллантириш
Илмий-тадқиқотчилик фаолияти жараёнида талабаларда фанлараро кўникмаларни шакллантириш
Таълимни рақамлаштириш шароитида талабаларда иқтисодий маданиятни шакллантириш
Олий таълим тизимида шахсга-йўналтирилган таълим жараёнида педагогларда профессионал компетентликни ривожлантириш
Олий таълим юрти талабаларда толерантлик тушунчаларини шакллантиришнинг дидактик шарт шароитлари
Талабаларни касбга тайёрлашни такомиллаштиришда миллий кадриятлардан фойдаланишнинг педагогик шарт-шароитлари

Tanlangan mavzu:
Yuqoridagi maydonga to'liq ismingizni kiriting