TDIU

Dissertatsiya mavzulari

Guruh uchun mavzular: MUA-10

Mavzuni tanlang Mavzu Student
Хусусий ва қарз капиталларидан фойдаланиш самарадорлиги таҳлили ва аудити*
Консолидациялашган ҳисобот аудити*
Хўжалик юритувчи субъект ишлаб чиқариш жараёни таҳлили ва аудити*
Коммуникация инфратузилмасини ривожлантиришга йўналтирилган инвестициялар таҳлили ва аудити*
Хўжалик юритувчи субъектларда илмий текшириш ва тажриба-конструкторлик ишлари таҳлили ва аудити*
Компьютер технологияларидан фойдаланиш шароитида аудиторлик рискининг таҳлили*
Хўжалик юритувчи субъект айланма маблағлари шаклланиши ва улардан фойдаланиш таҳлили ва ички аудити услубларини такомиллаштириш*
Интеллектуал капитал шаклланиши ва улардан фойдаланиш таҳлили ва ички аудити услубларини такомиллаштириш*
Пудратчи ташкилотлар хўжалик фаолияти таҳлили ва аудити услубларини такомиллаштириш*
Маълумотларга компьютерда ишлов бериш шароитида ахборот тизими аудити услубларини такомиллаштириш*
Хўжалик юритувчи субъект қарз капиталидан фойдаланиш самарадорлигининг таҳлили ва ички аудити услубларини такомиллаштириш*
Фойдани шаклланиши ва маҳсулот таннархини калькуляция қилиш услублари ўзаро боғлиқлигини таҳлили ва ички аудити услубларини такомиллаштириш*
Хўжалик юритувчи субъект хўжалик фаолияти самарадорлигига инвестициялар таъсирининг таҳлили ва ички аудити услубларини такомиллаштириш*
Хўжалик юритувчи субъект хўжалик фаолияти самарадорлигига инновациялар таъсирининг таҳлили ва ички аудити услубларини такомиллаштириш*
Моддий рағбатлантиришнинг ишлаб чиқариш самарадорлигига таъсирининг таҳлили ва ички аудити услубларини такомиллаштириш*
Корхона айланма маблағларининг молиявий натижаларга таъсирининг таҳлили ва ички аудити услубларини такомиллаштириш*
Mavzu boshqa talaba tomonidan tanlangan Корхона пул маблағлари ҳаракати ва тўловга лаёқатлилиги таҳлили ва ички аудити услубларини такомиллаштириш* Nuraliyev Behzod Baxtiyor oʻgʻli
Корхона фаолияти даромадлилиги таҳлили ва аудити услубларини такомиллаштириш*
Маҳсулот сифатини ошириш харажатларининг таҳлили ва аудити*
Инновацияларнинг иқтисодий самарадорлиги таҳлили ва ички аудити*
Иқтисодиётни модернизациялаш шароитида дебиторлик қарзларининг таҳлили ва аудити услубларини такомиллаштириш*
Иқтисодиётни модернизациялаш шароитида кредиторлик қарзларининг таҳлили ва аудити услубларини такомиллаштириш*
Хўжалик юритувчи субъект тўловга лаёқатлилиги таҳлили ва ички аудити услубларини такомиллаштириш*
Mavzu boshqa talaba tomonidan tanlangan Ишлаб чиқаришга ва бошқа мақсадларга қилинган харажатлар ҳисоби ва ички аудити* Мирзаева Рақиба Шодиевна
Республика бюджети бўйича талаб қилиб олгунга қадар депозит ҳисобварақлари ҳисоби ва назорати*
Ижтимоий соҳани ривожлантиришга йўналтирилган маблағлар таҳлили ва аудити*
Ижтимоий соҳанинг моддий-техника базасини мустаҳкамлашга йўналтирилган капитал қўйилмалар таҳлили ва аудити*
Бюджетдан ташқари маблағларнинг талаб қилиб олгунга қадар депозит ҳисобварақлари ҳисоби ва назорати
Молиялаштиришга доир идоралар ичидаги ҳисоб-китоблар ҳисоби ва назорати
Илмий-тадқиқот ишлари учун бўнаклар бўйича буюртмачилар билан ҳисоб-китоблар ҳисоби ва назорати
Ҳалқаро аудиторлик стандартлари ва уларни иқтисодиётга жорий қилиш муаммолари
Аудитни сифат назорати ва уни аҳамияти
Mavzu boshqa talaba tomonidan tanlangan Аудиторлик далиллар ва уларни йиғиш Илхомжонов Бахромжон Махкамжонович
Аудиторлик риски ва уларни баҳолаш
Аудитда муҳимлилик ва уни аудиторлик далиллар билан боғлиқлиги

Tanlangan mavzu:
Yuqoridagi maydonga to'liq ismingizni kiriting